Skoleliv i Nepal sørger for sund skolemad, økologiske skolehaver og lektiehjælp til fattige børn i kommunen Devdaha i det sydvestlige Nepal

Alt for mange børn i offentlige skoler i Nepal får lidt eller ingen frokost. Hjemme får de ris og en smule grøntsager, sjældent kød og endnu sjældnere frugt. Sund mad er en forudsætning for, at børn kan udvikle sig og lære, derfor sørger vi får skolemad fra 0. til 6. klassetrin. Desuden har vi siden 2016 arbejdet med lektieklubber samt projektet Skolehaven som læringsrum.

Læs mere om vores arbejde her:

Børn med særlige behov

shanti-og-sonI 2017 ønsker vi at udvidde vores fokus til inklusion og rettigheder for børn med særlige behov. Vi har planer om at udarbejde en informationskampagne omkring, hvilke offentlige ydelser familier med børn med handicap har ret til. For eksempel har disse familier mulighed for at søge om et disability card, der giver adgang til en særlig disability allowance. Mange kender ikke denne ret, eller tror ikke det er muligt at få adgang til i praksis. Vores lokale samarbejdspartner vil hjælpe familierne med at ansøge og støtte dem gennem processen.

Vi vil ligeledes lave en kampagne om inklusion af mennesker med handicap (med fokus på børn). Kampagnen skal starte i lektiecafe-regi og herfra udbreddes til hjemmene og resten af skolen.

Skolemad

Mange børn i Nepal pjækker, fordi de er sultne. Kommer de i skole, er de ofte ukoncentrerede. Det betyder, at frafaldet er højt, og mange elever går samme klasse om år efter år. Vi tror på at mere og sundere mad giver flere og bedre skoledage og dermed også mere læring, derfor er vores kerneprojekt sund skolemad.

Vi arbejder i øjeblikket på tre offentlige skoler. Alle skolerne har en økologisk skolehave. Havens primære formål er at levere sunde økologiske grøntsager til den daglige skolemad. Alle grøntsager fra skolehaverne dyrkes økologisk.

Lige nu ser vi, hvordan de børn, som startede i skole for 6 år siden, da projektet tog sin begyndelse, er nået længere end nogen fra deres landsby før dem. Særligt pigerne har gjort enorme fremskridt, og mange af dem står nu med en reel mulighed for at få en uddannelse. Mød de børn, der som de første er nået til 5. – 6. klasse.

Lektieklubber

Vi har stor succes med skolemadsprorati-4-klasse-laxmijektet, men vi vil gerne gøre det endnu bedre. Derfor startede vi i 2016 et pilotprojekt med lektieklubber, hvor børnene på en af vores madskoler kan få lavet deres lektier, og hvor de kan lære om vigtige emner som sundhed og børns rettigheder på en sjov og kreativ måde. De fleste af børnenes forældre har ikke selv gået i skole og ikke alle har forståelse for vigtigheden af lektier og uddannelse. Dertil kommer at mange bor i meget små huse, hvor det er svært at koncentrere sig om lektier. Lektieklubberne er derfor et sted med plads og ro til at lave lektier. Klubberne ledes af unge mennesker fra samme sociale lag som børnene selv. Dermed kan de unge fungere som forbilleder for børnene, og børnene kan få den hjælp, de har brug for. De unge klubledere fra skolerne bliver klædt på til opgaven af vores projektleder Rati Parajuli, som blandt andet har været i praktik i Danmark, og får også besøg af danske praktikanter fra lærer seminariet og andre relevante uddannelsesinstitutioner.

Skolehaven som læringsrum

cropped-workshop-lc3a6rer.jpgNu, hvor vi i høj grad har fået børnene på skolebænken og desuden har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med skolerne, er det tid til at vende blikket mod undervisningen, og det er ikke noget kønt syn. Eleverne i den offentlige skole i Nepal lærer alt for lidt. Mange elever læser dårligt selv efter 4-5 år skolegang, og der er stadig for mange, som dumper den årlige eksamen.

15781149_554275734779655_5323513902740477608_n1

I Danmark bliver uderummet i stigende grad integreret i læringen i den danske folkeskole, og elever strømmer til de danske skolehaver som aldrig før. I Skoleliv i Nepal tror vi på, at nepalesiske børn på samme måde kan få forbedret deres faglighed i skolehaven. Den mest anvendte metode til læring i den nepalesiske offentlige skole er udenadslære og kopiering af skolebøger. Når elever og lærere i stedet går udenfor i haven, bliver det lettere at skifte den velkendte form ud med nye læringsformer. Dette projekt har vi nu været i gang med siden starten af 2016 med støtte fra Thunes Legat.

Projektet startede op med en række workshops for lærerne på vores madskoler, et praktikophold med fem unge danske lærerstuderende fra 4. årgang på Zahle seminarium, samt et praktikophold i Københavns Skolehaver for projektleder Rati Parajuli.
Læs blogindlæg fra de fem danske studerendes praktik og projektets start

Læs blogindlæg fra Rati Parajulis besøg i Danmark.

Opdatering fra projektet på Facebook:

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSkoleliviNepal%2Fposts%2F842020672612112&width=500

I starten af 2017 står vi for at skulle evaluere projektets første år. Alle de tilbagemeldinger vi har fået undervejs har været meget positive. Præcist som i Danmark var lærerne lidt skeptiske i starten, men har oplevet, hvordan børnene lærer mere og har det sjovere i haven end i klassen.

praktikanter9
Kristian, praktikant fra Zahle seminarium har lavet dette “Fuliskausal” sammen med børnene på Shree Laxmi school.

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem