Styrkelse af fattige kvinder

Skoleliv i Nepal og Soiyas Uafhængige kvinder støtter udsatte kvinders kamp for et mere robust liv. Helt konkret så består Soiyas Uafhængige Kvinder af udsatte kvinder!

Sammen med vores partnerorganisation organiserer vi kommunens fattigste kvinderne i grupper. Her lærer kvinderne både om økologisk dyrkning, om bæredygtig husdyrhold, ernæring og får hjælp til mikro-entreprenørskab. De får også information om deres muligheder for at opnå offentlig støtte. Men først og fremmest opfordrer vi dem til at støtte hinanden. Det er hårdt arbejde at få en lille forretning op at køre, dyrke sin køkkenhave intensivt og forbedre sine og sin families kostvaner, kort sagt: ændre sit liv radikalt. For at det skal lykkes, har man brug for at stå skulder ved skulder med ligesindede.

Herunder kan du læse mere om vores projekter.

2020 – 2021: 800 økologiske baghaver

I forbindelse med covid-19 pandemien implementerer Skoleliv i Nepal og Soiyas Uafhængige kvinder i 2020-21 to kvindeprojekter med fokus på øget sundhed og fødevaresikkerhed for fattige familier i Devdaha Kommune. Projekterne når til sammen ud til mere end 800 fattige kvinder og deres familier.

Projekterne, som støttes af henholdvist Novo Nordisk fonden og CIvilsamfundspuljen, bygger på uddannelsen af lokale facilitatorer blandt de eksisterende kvinder og udbredelse af viden om økologisk havebrug og generelle sundhedsråd, uddeling af frø og forbedret adgang til vand. Det CISU støttede projekt fokuserer desuden på organisering af kvinder og på at udbrede viden om kvinders rettigheder.

2016 – 2018: Family Farmer Learning Groups

gruppemedlem har dyrket grøntsager i en sæk på sin gårdsplads.
Denne kvinde har ikke plads til en have, men besluttede at prøve at plante i sække. Det fungerer rigtig godt!

Projektets overordnede filosofi bygger på en særlig variant af Farmer Fieldschools som kaldes Family Farmer Learning Groups. Det går ud på, at grupperne mødes hos hinanden cirka en gang om ugen for at lære af og støtte hinanden. Tanken er, at aktivere kvindernes egen viden og følelse af at kunne noget, fordi det grundlæggende er det, som skal til, for at flytte sig: At tro på sig selv og sine egne evner. Læs om kurset i FFLG på bloggen.

En af de vigtigste aktiviteter i projektet er køkkenhaver. Ikke alle kvinder har jord til en egentlig have, men alle bliver opmuntret til at bruge pladsen rundt om deres hus til at dyrke sunde grønne og gratis grøntsager, som kan give familierne en bedre ernæring. Samtidig bliver kvindegrupperne rådgivet omkring ernæring og sundhed, med særligt fokus på småbørn og mødre. Det gør de, fordi fattigdom ikke kun er et spørgsmål om penge, det handler også om viden. Hvis man tror, at nudler og kiks er sundt, fordi de er købt i en butik, så bruger man måske sine få penge på det i stedet for at købe frugt til sine børn.

Mikro-entreprenørskab

Skoleliv i Nepal og Soiya Women’s independent Organization organiserer kvinder i grupper af cirka 20. Disse kvinder sparer op sammen og skiftes til at låne penge fra den fælles fond. Udover kvindernes egne penge, får grupperne tilskud til deres lånefond udefra. Kvinderne i gruppen kan låne deres egne penge til alle formål. Typisk udlånes små beløb til mad og medicin. De penge gruppen har fået i tilskud kan lånes til forretningsprojekter, til en lavere rente. Alle som har taget et lån til forretning bliver fulgt nøje og får støtte og vejledning og nogle gange kurser for at sikre forretningens bæredygtighed.

Offentlige tilskud til kvinder

Kvinderne får også information om og hjælp til at søge støtte fra det offentlige. Selvom Nepal er et af verdens fattigste lande, så er der penge til kvinder, til de fattigste og andre svage grupper, men man skal vide, de er der og turde kræve sin ret. For eksempel kan kvinder, der slutter sig sammen i en landbrugsgruppe og lejer jord søge penge til at investere i jorden. Det lyder let, men i virkeligheden er det en jungle, og kræver stor vedholdenhed at opnå. For en kvindeorganisation er det svært og for medlemmer uden de store skolekundskaber ville det være praktisk taget umuligt at opnå deres ret alene.

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Advertisement
%d bloggers like this: