Persondata

Privatlivspolitik og data-sikkerhed

Sikkerhedspolitik i forbindelse med følsomme persondataforhold

I den daglige administration behandler SIN følsomme personoplysninger, i forbindelse med medlemmer, frivillige og ansatte. Det sker under overholdelse af databeskyttelsesreglerne, herunder kravene om datasikkerhed. Alle personoplysninger i administrationen er beskyttet, så ingen oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles i strid med reglerne.

 1. Adgangen til oplysninger om ovenstående grupper begrænses til så få personer som muligt. Det er således kun personer, der har et sagligt behov for det, der har adgang til oplysningerne. Det gælder secretariat, bogholder, kasserer og bestyrelsen.
 2. Konkret har foreningens daglige leder adgang til personfølsomme data, i forbindelse med udbetaling af løn og tabt arbejdsfortjeneste, administration af medlemskartotek og post. Herudover har bestyrelsen adgang på forespørgsel, hvor dette er relevant for foreningens drift.
 3. Personoplysninger, der findes i papirform, fx i kartoteker og ringbind, opbevares aflåst, når de ikke er i brug. Når oplysningerne smides ud, bliver de makuleret.
 4. Elektroniske person oplysninger der ligger i mapper på medarbejders personlige PCér, skal være sikret, så kun medarbejderen har adgang til oplysningerne. Adgangskoder skal udskiftes mindst 1 gang om året.
 5. Personaleoplysninger, der er lagret på en USB-nøgle, skal beskyttes på samme hensigtsmæssig måde. Opbevar USB-nøgler i aflåst skuffe eller skab. Tilsvarende gælder andre bærbare datamedier, der indeholder personoplysninger.
 6. Når dataudstyr, der indeholder personoplysninger, sendes til reparation eller service, og når datamedier kasseres, skal der træffes fornødne foranstaltninger, så personoplysningerne ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Det indebærer blandt andet, at datamediet i videst muligt omfang renses for oplysninger, og at der i fornødent omfang tages sikkerhedskopi.
 7. Eksterne databehandlere som håndterer persondata, har indgået skriftlig databehandleraftale med Skoleliv i Nepal, der sikrer, at gældende regler bliver overholdt.

Handling ved brud på persondatasikkerheden

Hvis der sker et sikkerhedsbrud, som kræver anmeldelse til Datatilsynet, skal denne anmeldelse ske senest 72 timer, efter at sikkerhedsbruddet er kendt. Der skal ikke ske anmeldelse, hvis det er usandsynligt, at sikkerhedsbruddet har indebåret en risiko for en medarbejders rettigheder. Skoleliv i Neaål orienterer som udgangspunkt frivillige, medlemmer eller medarbejder, hvis et sikkerhedsbrud indebærer høj risiko for disses rettigheder. Sker der et sikkerhedsbrud, skal du straks kontakte Skoleliv i Nepals bestyrelsesformand, der foretager en vurdering af sikkerhedsbruddets karakter og iagttage eventuelle forpligtelser efter databeskyttelsesreglerne.

Skoeliv i Nepal (SIN) indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg ved brug af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på http://www.skoleliv-i-nepal.dk
SIN er forpligtet til at beskytte og respektere brugernes privatliv.

Hvilke oplysninger indsamles?

Hvis brugeren vælger at udfylde en kontaktformular fra Skoleliv i Nepal eller tilmelde sig nyhedsbrevet, indsamles nogle eller alle de personlige oplysninger, der fremgår nedenfor:

 • Fulde navn
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • indhold af beskedfeltet i kontaktformularen
 • Hvis der er tale om online formular: Oplysninger om brugerens besøg på http://www.skoleliv-i-nepal.dk, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, lokaliseringsdata og anden kommunikationsdata.

Hvad bruges de indsamlede oplysninger til?

Til at kontakte brugeren, der har rettet henvendelse til SIN via kontaktformularen, hvor brugeren samtidig har afgivet samtykke til at blive kontaktet.

IP-adresser

SIN kan indsamle oplysninger om brugerens computer, herunder eventuelt brugerens IP-adresse, operativsystem og browsertype, for systemadministration. Dette er statistiske oplysninger til brug for at klarlægge brugernes handlinger og mønstre, og har ikke til formål at identificere en enkeltperson.

Cookies

For at sikre at brugeren får den mest relevante information og den bedste service, når denne besøger SIN, kan oplysninger og data indsamles ved hjælp af cookies. Dette hjælper SIN til at give brugeren en god oplevelse.

Hvad er cookies?

Cookies er små stykker data, der sendes til brugerens browser fra en webserver og lagres på brugerens computer, så SIN kan genkende brugerens computer. En anden type cookies er sessionscookies. Disse cookies er kun midlertidigt knyttet til brugerens computer, når denne besøger SIN, men forsvinder igen når brugeren lukker siden. Det betyder, at denne type cookies ikke lagrer sig permanent på brugerens computer. De fleste virksomheder anvender cookies på deres hjemmesider til at forbedre brugervenligheden og cookies kan ikke beskadige brugerens filer eller øvrigt. Cookies kan heller ikke øge risikoen for virus og lignende på brugerens computer.

Hvad anvendes cookies til?

SIN og vores samarbejdspartnere anvender brugerens ikke-personlige oplysninger fra cookies til bl.a. at øge brugervenligheden.

Anvendelsen kan omfatte følgende

Tredjepartscookies fra Google Analytics

SIN bruger Google Analytics til at analysere, hvordan brugerne anvender http://www.skoleliv-i-nepal.dk. Cookierne indsamler oplysninger om trafikdata, herunder brugerens IP-adresse. Disse oplysninger gemmes på Googles servere. Fra Google Analytics får SIN rapporter om aktiviteten på http://www.skoleliv-i-nepal.dk. Google Analytics kan videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Google Analytics vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies: En permanent cookie, der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt etc.. Permanente cookies gemmes på brugerens harddisk indtil de udløber, eller indtil brugeren selv sletter dem.

Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når brugeren lukker fane eller browser. Google Analytics sammenkører ikke brugerens IP-adresse med andre oplysninger, Google Analytics ligger inde med.

Kan cookies fravælges?

Computerens browser kan indstilles til at informere om når en cookie modtages. På den måde har brugerens mulighed for at acceptere eller at afvise en cookie. Computer kan også indstilles til at afvise alle cookies.

Hvor opbevares brugerens personlige oplysninger?

Ved at indsende personlige oplysninger, accepterer brugeren denne overførsel, opbevaring eller forarbejdning. SIN vil tage alle rimelige forholdsregler for at sikre, at brugerens oplysninger bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og lovgivningen i øvrigt.

Alle oplysninger SIN modtager gemmes på en sikker server.

Overførslen af oplysninger via internettet er aldrig helt sikker. Derfor kan SIN ikke garantere sikkerheden af brugerens oplysninger og kan ikke påtage sig ansvaret for uberettiget adgang til oplysningerne eller misbrug af oplysningerne. Enhver videregivelse af oplysninger til http://www.skoleliv-i-nepal.dk er på egen risiko.

Hvem kan få oplysningerne udleveret?

Brugerens personlige oplysninger kan videregives til tredjepart i følgende tilfælde:

Såfremt SIN er forpligtet til at videregive eller dele brugerens personlige oplysninger for at overholde en retlig forpligtelse. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel og lignende

SIN kan også videregive personlige oplysninger til tredjepart, med henblik på at denne udfører tjenester på SIN vegne. For eksempel i forbindelse med infrastruktur og it-services,  for at analysere og forbedre data og processer samt i forbindelse med kundeundersøgelser. Tredjepart er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge eller videregive bruge personlige oplysninger til andet formål end for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver.

Adgang til hvilke informationer der er indsamlet

Brugeren har ret til at få adgang til oplysninger indhentet om denne. Brugeren har ret til at få at vide, hvilke personlige oplysninger SIN har om brugeren og til at korrigere eventuelle fejl i oplysningerne eller til at oplysningerne bliver slettet.

Hvis SIN behandler personlige oplysninger om brugeren, gives denne i givet fald information om:

 • Hvilke oplysninger der behandles
 • Den kilde, hvorfra de blev indsamlet
 • Hvorfor behandlingen finder sted
 • Til hvilke modtagere eller grupper af modtagere af oplysninger videregives.

Ønsker du som bruger at udøve disse rettigheder eller har du spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte Skoleliv i N Nepal på adressen:

Skoleliv i Nepal
Søndervangs Alle 40
2500 Valby
Telefon: 31 45 02 25

Email: skolemadnepal@gmail.com

Advertisement
%d bloggers like this: