Global Girls pigegrupper mod uretfærdighed

Vær med i Global Girls og få nye venner både i Danmark og Nepal, lær at lave video på mobilen og at bruge TikTok til at kæmpe mod social og kønsbaseret uretfærdighed.

Hvornår?
En eftermiddag om ugen. Fra oktober til december 2021

Hvem kan være med?
Global Girls er for piger i alderen 11-13 år (5 – 7. klasse) .

Mere om projektet: Global Girls pigegrupper foregår i klubben sammen med to af vores dygtige frivillige unge en fast ugedag i otte uger. Forløbet er gratis.

Projektet engagerer tween-piger i Danmark og Nepal i et fælles videoforløb. Med hjælp fra vores frivillige lærer pigerne at lave en “skudliste”, filme og redigere på mobilen, og udveksler videofilm om deres liv med en venskabsgruppe i Nepal. Man lærer også at bruge TikTok til at sige noget om social uretfærdighed og pigerne deler sociale TikTok videoer i en lukket gruppe, hvor materialet ikke kan og må deles.

Afslutningsvist kan pigerne, hvis de har lyst, lave et lille event, hvor de viser deres film frem for deres familier eller andre i deres nærområde. På dem måde lærer man også at planlægge et lille arrangement.

Klubbens rolle:
Som deltagende klub skal I stille et egnet lokale til rådighed, dvs. et lokale hvor der er ro og fred til at snakke og arbejde; finde en god dag, samle pigerne og at huske dem på, at vi kommer, og så selvfølgelig sørge for børneattest til de frivillige. Resten sørger vi for.

Hvis piger fra jeres klub ønsker at deltage, eller hvis I har uddybende spørgsmål, så skriv til: annemette@skolelivinepal.dk eller dilara@skolelivinepal.dk eller ringe til Anne Mette på 31 45 02 28.

Vi har et begrænset antal pladser, så I er først sikre på at kunne deltage, når I har en bekræftelse fra os.

Det er gratis at være med. Forløbet er sponsoreret af Engagementspuljen, som finansieres af Danida.

%d bloggers like this: