Global Girls pigegrupper mod uretfærdighed

Global Girls var et helt specielt pigeprojekt, hvor piger i Danmark og piger i Nepal lærte hinanden at kende med hjælp fra to unge gruppeledere, som hjalp dem med at lave film om sig selv til hinanden og udveksle TikToks. Du kan se nogle af de film som pigerne lavede her: www.global-girls.org.

Mere om projektet:

Global Girls var for piger i alderen 11-13 år (5 – 7. klasse) .

Pigegrupper mødtes i klubben sammen med to af vores dygtige frivillige unge en fast ugedag i otte – 10 uger.

Projektet engagerede tween-piger i Danmark og Nepal i et fælles videoforløb. Med hjælp fra vores frivillige lærte pigerne at lave en “skudliste”, filme og redigere på mobilen, og udveksler videofilm om deres liv med en venskabsgruppe i Nepal. De lærte også at bruge TikTok til at sige noget om social uretfærdighed og pigerne dele sociale TikTok videoer i en lukket gruppe, hvor materialet ikke kan og må deles.

Afslutningsvist lavede pigerne et lille event, hvor de viser deres film frem for deres familier eller andre i deres nærområde. På dem måde lærte de også at planlægge et lille arrangement. Projektet foregik i samarbejde med 10 fritidsklubber i København og Århus. Det var gratis at være med. Forløbet blev sponsoreret af Engagementspuljen, som finansieres af Danida. Projektets budskaber, film og metoden med at bruge TikTok til at sætte fokus på social uretfærdighed blev også præsenteret på Ungdommens Folkemøde 2021, hvor vi lavede workshop for to 10. klasser og havde et flot telt hvor vi lavede TikToks og svarede på spørgsmål fra de besøgende elever.

Efter pigegruppeforløbets afslutning fortsatte en mindre gruppe af de frivillige fra begge lande deres samarbejde og skabte sammen to nye ungdomsprojekter, begge i Nepal. De unge bruger her deres viden om Lommefilm til at støtte unge, der har forladt grundskolen tidligt i at finde ind i et uddannelses-eller praktikforløb og blive aktive medborgere i lokalsamfundet.

Vi lavede også en tegneworkshop, hvor unge fra Tølløse Privat og Efterskole og unge fra Bhawanipur skole i Devdaha Nepal tegnede deres bud på kvalitetsundervisning og delte med hinanden.

Karen Schrøder Hagensen fra Global Girls Danmark, besøger pigerne som deltog i Global Girls i Nepal
Advertisement
%d bloggers like this: