Global Girls pigegrupper mod ulighed

Fra april til juni 2021 kan I som fritidsklub i København og Aarhus deltage i projektet Global Girls. Global Girls er for piger i alderen 10-13 år (4 – 7. klasse), og det foregår hos jer sammen med to af vores dygtige frivillige unge en fast ugedag fra april og til skolen slutter i juni. Forløbet er gratis.

Projektet engagerer tween-piger i Danmark og Nepal i et fælles videoforløb. Med hjælp fra vores frivillige lærer pigerne at lave story board, filme og redigere på mobilen, og udveksler videofilm om deres liv med en venskabsgruppe i Nepal. Pigerne laver også en fælles dans på TikTok sammen med deres venskabsgruppe i en lukket gruppe, og de lærer samtidig do’s and dont’s for brug af sociale medier.

Afslutningsvist kan pigerne, hvis de har lyst, lave et lille event, hvor de viser deres film frem for deres familier eller andre i deres nærområde. Pigerne lærer altså også at planlægge et event. Et mindre antal piger kan i efteråret deltage i Folkemødet på Bornholm, Ungdommens Folkemøde og Aarhus festuge.

Jeres rolle:
Det er jeres rolle at finde en god dag, samle pigerne og at huske dem på, at vi kommer, og så selvfølgelig sørge for børneattest til de frivillige. Herudover er det en fordel, hvis I har et lokale, vi kan være i og en skærm (kan være en computerskærm), som vi kan vise video på. Resten sørger vi for.

Hvis jeres klub ønsker at deltage, eller har du uddybende spørgsmål, så skriv til: annemette@skolelivinepal.dk eller signe@skolelivinepal.dk eller ringe til Anne Mette på 31 45 02 28.

Vi har et begrænset antal pladser, så I er først sikre på at kunne deltage, når I har en bekræftelse fra os.

Deadline for tilmelding: 25. marts – men vi kan ikke garantere, at vi har flere pladser frem til denne dato (først til mølle).

Det er gratis at være med. Forløbet er sponsoreret af Engagementspuljen, som finansieres af Danida.

%d bloggers like this: